Dokumenty TO PTF


R e g u l a m i n   T o r u ń s k i e g o   O d d z i a ł u   P T F


Protokół z Walnego Zebrania TO PTF w dniu 11 lutego 2016 r.

Protokół z Walnego Zebrania TO PTF w dniu 21 stycznia 2015 r.

Protokół z Walnego Zebrania TO PTF w dniu 29 stycznia 2014 r.

Sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2013

Protokół z Walnego Zebrania TO PTF w dniu 30 stycznia 2013 r.

Sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2012

Protokół z Walnego Zebrania TO PTF w dniu 9 lutego 2012 r.

Sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2011

Protokół z Zebrania TO PTF w dniu 1 czerwca 2011 r.

Protokół z Walnego Zebrania TO PTF w dniu 23 lutego 2011 r.

Sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2010

Protokół z Walnego Zebrania TO PTF w dniu 25 lutego 2010 r.

Sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2009

Protokół z Walnego Zebrania TO PTF w dniu 30 czerwca 2009 r.

Protokół z Zebrania TO PTF w dniu 26 marca 2009 r.

Sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2008

Sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2007


Konto Bankowe TO PTF

CitiHandlowy
90 1030 0019 0109 8533 0003 8418