Spotkania z fizyką '2011


Program wykładów z pokazami dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2011/2012 z cyklu
SPOTKANIA Z FIZYKĄ


Wykład 1
Zjawisko rezonansu

wygłosił prof. dr hab. Ryszard S. Trawiński
dnia 21 października 2011 r.


Wykład 2
Mechanika, czyli kobieta od samochodów

wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
dnia 18 listopada 2011 r.


Wykład 3
Zjawiska odbicia i załamania światła

przedstawiła sekcja studencka SPIE (The International Society for Optical Engineering)
dnia 9 grudnia 2011 r.


Wykład 4
Rozszerzalność cieplna ciał stałych, cieczy i gazów

wygłosił prof. dr hab. Andrzej Bielski
dnia 13 stycznia 2012 r.


Wykład 5
Polaryzacja fal

wygłosił prof. dr hab. Józef Szudy
dnia 2 marca 2012 r.Czas trwania wykładu wynosi do 60 minut. Wykłady będą się odbywały w wybrane piątki o godzinie 14:45 w sali nr 26 Instytutu Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5. Zgłoszenia telefoniczne, najpóźniej do czwartku (do godziny 14:00) poprzedzającego wykład, prosimy kierować do panów: mgr H. Ratajczaka lub mgr W. Krychowiaka, tel. 566113257. W przypadku większej liczby zgłoszeń wykład zostanie powtórzony tego samego dnia o godzinie 16:00, 17:15 i 18:30. Po wyczerpaniu tych czterech terminów wykład może być powtórzony w następny piątek, jeżeli liczba zgłoszeń będzie odpowiednia.

Pokazy są bezpłatne.


UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o organizowaniu imprez i pokazów grupowych uprzejmie prosimy o bezwzględne zapewnienie właściwej opieki grupom uczniowskim przyjeżdżającym na organizowane przez nas pokazy z fizyki. W szczególności dotyczy to odpowiedniej liczby uprawnionych opiekunów mogących zapewnić właściwą dyscyplinę w grupie, czyli zgodnie z odpowiednimi przepisami jeden opiekun na piętnastu uczniów.
W przypadku braku odpowiedniej opieki Dyrekcja Instytutu Fizyki UMK oraz Zarząd TO PTF nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo przybyłej młodzieży i zastrzegają sobie prawo do nie zezwolenia na wejście na pokazy zbyt licznym grupom bez opiekunów.