Spotkania z fizyką '2012


Program wykładów z pokazami dla uczniów gimnazjów
w roku szkolnym 2012/2013 z cyklu
SPOTKANIA Z FIZYKĄ


Wykład 1
Fizyka zeszła z nieba na ziemię po równi pochyłej Galileusza

wygłosił prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
dnia 19 października 2012 r.


Wykład 2
Płynie prąd

wygłosił prof. dr hab. Ryszard S. Trawiński
dnia 16 listopada 2012 r.


Wykład 3
Zobaczyć próżnię

wygłosiła dr Jolanta Domysławska
dnia 7 grudnia 2012 r.


Wykład 4
Dlaczego twierdzimy, że substancje składają się z cząsteczek?

wygłosił prof. dr hab. Aleksander Balter
dnia 15 lutego 2013 r.


Wykład 5
O kodzie, wodzie i lewitującej żabie

wygłosił prof. dr hab. Wiesław Nowak
dnia 8 marca 2013 r.Czas trwania wykładu wynosi do 60 minut. Wykłady będą się odbywały w wybrane piątki o godzinie 14:45 w sali nr 26 Instytutu Fizyki UMK, ul. Grudziądzka 5. Zgłoszenia telefoniczne, najpóźniej do czwartku (do godziny 14:00) poprzedzającego wykład, prosimy kierować do Pracowni Pokazów Fizycznych, tel. 566113257. W przypadku większej liczby zgłoszeń wykład zostanie powtórzony tego samego dnia o godzinie 16:00, 17:15 i 18:30. Po wyczerpaniu tych czterech terminów wykład może być powtórzony w następny piątek, jeżeli liczba zgłoszeń będzie odpowiednia.

Pokazy są bezpłatne.


UWAGA!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami o organizowaniu imprez i pokazów grupowych uprzejmie prosimy o bezwzględne zapewnienie właściwej opieki grupom uczniowskim przyjeżdżającym na organizowane przez nas pokazy z fizyki. W szczególności dotyczy to odpowiedniej liczby uprawnionych opiekunów mogących zapewnić właściwą dyscyplinę w grupie, czyli zgodnie z odpowiednimi przepisami jeden opiekun na piętnastu uczniów.
W przypadku braku odpowiedniej opieki Dyrekcja Instytutu Fizyki UMK oraz Zarząd TO PTF nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo przybyłej młodzieży i zastrzegają sobie prawo do nie zezwolenia na wejście na pokazy zbyt licznym grupom bez opiekunów.
Jednocześnie przypominamy, że w pokazach mogą brać udział jedynie grupy uprzednio zgłoszone telefonicznie!