Zarząd Toruńskiego Oddziału PTF (2016 r.)Przewodniczący

prof. dr hab. Franciszek Rozpłoch   

Skarbnik

dr hab. Beata Derkowska-Zielińska   

Sekretarz

dr inż. Michał Pawlak   

Członkowie Zarządu

dr Krzysztof Przegiętka   
dr Janusz Szatkowski   

Komisja Rewizyjna

dr hab. Winicjusz Drozdowski, prof. UMK (przew.)   

prof. dr hab. Józef Szudy   
dr Józefina Turło