Aktualności


2017-03-17
Zarząd TO PTF ogłasza konkurs korespondencyjny z okazji Święta Liczby PI. Regulamin konkursu zamieszczono TUTAJ, a treść zadań konkursowych TUTAJ. Rozwiązane zadania należy przesłać na adres:
      dr inż. Michał Pawlak
      Sekretarz Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego
      Instytut Fizyki UMK
      ul. Grudziądzka 5
      87-100 Toruń
z dopiskiem "Konkurs PI" lub dostarczyć osobiście do portierni Instytutu Fizyki UMK (w kopercie z dopiskiem "Konkurs PI").

2017-02-27
W środę 1 marca 2017 r. o godz. 9:00 w sali audytoryjnej COK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i apelujemy o niezawodne przybycie. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 1 marca 2017 r. o godz. 9:15.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF
5) Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
6) Zgłaszanie kandydatów do Zarządu TO PTF i Komisji Rewizyjnej TO PTF na kadencję 2017-2018
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej
8) Wybory Zarządu TO PTF i Komisji Rewizyjnej TO PTF
9) Wybór delegatów na Walne Zebranie Delegatów PTF
10) Sprawy różne

2016-02-29
Na podstronie DOKUMENTY umieszczono protokół z Walnego Zebrania TO PTF.

2016-02-03
W czwartek 11 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w sali audytoryjnej COK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych i apelujemy o niezawodne przybycie. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 11 lutego 2016 r. o godz. 10:15.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF
5) Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
6) Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego TO PTF
7) Wybór Komisji Skrutacyjnej
8) Wybór Przewodniczącego TO PTF
9) Sprawy różne

2015-12-03
Serdecznie zapraszamy na VIII Ogólnopolskie Seminarium Zakładu Dydaktyki Fizyki UMK i Polskiego Towarzystwa Fizycznego "Komputer w szkolnym laboratorium przyrodniczym", które odbędzie się w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu w dniach 3-4 grudnia 2015 r. Program konferencji można znaleźć TUTAJ. Wykład inauguracyjny pt. "Jak mechanika kwantowa zmieniła nasze rozumienie świata" wygłosi prof. dr hab. Jacek Karwowski w czwartek 3 grudnia br. o godz. 17:00 w sali 26 Instytutu Fizyki UMK.

2015-11-10
Z okazji Międzynarodowego Roku Światła Towarzystwo Naukowe w Toruniu oraz Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego zapraszają na spotkanie związane z zakończeniem prac translatorskich nad "Perspektywami" Witelona. Poprowadzi je prof. dr hab. Janusz Małłek, a rozpocznie się ono w środę 25 listopada 2015 r. o godz. 12:15 w sali 25 Instytutu Fizyki UMK w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 5.
Program seminarium:
1) prof. dr hab. Józef Szudy: Poglądy na światło w nauce arabskiej oraz europejskiej we wczesnym średniowieczu na podstawie dzieł Alhazena i Witelona
2) dr hab. med. Lech Bieganowski: Prace nad tłumaczeniem "Perspektyw" Witelona na język polski
3) prof dr hab. Andrzej Strobel: Tematyka astronomiczna w X księdze Perspektyw Witelona

2015-11-10
TO PTF zaprasza na wykład otwarty optometrysty Macieja Karczewskiego pt. "Zobacz, czego nie widzisz, kiedy na to patrzysz". Odbędzie się on w piątek 20 listopada 2015 r. o godz. 16:30 w sali 26 Instytutu Fizyki UMK w Toruniu (ul. Grudziądzka 5).

2015-03-16
Tradycyjnie w dniu 14 marca br. z inicjatywy Toruńskiego Oddziału PTF oraz Klubu Maratónskiego UMK odbył się "Bieg Liczby PI". Patronat nad imprezą objęły Urząd Miasta Torunia i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W biegu uczestniczyło 57 osób w trzech kategoriach wiekowych: młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna i pozostali. Dokumentację fotograficzną biegu zamieszczono TUTAJ.

2015-03-09
4 marca 2015 r. odszedł w wieku 83 lat nasz nieodżałowany kolega, Profesor Stanisław Łęgowski, wybitny fizyk, uczeń Profesora Aleksandra Jabłońskiego. Profesor Łęgowski od 60 lat był aktywnym członkiem Toruńskiego Oddziału PTF. W latach 1967-1969, 1971-1972 i 1976-1985 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu naszego oddziału. To na jego barkach spoczywała organizacja XXVI Zjazdu Fizyków Polskich, który odbył się w Toruniu we wrześniu 1979 r. Wspierał również organizację zjazdów, których gospodarzami były inne ośrodki. Przez kilka kadencji był również członkiem Zarządu Głównego PTF.
Będziemy Go pamiętać jako człowieka niezwykle wymagającego wobec siebie i innych. Jako nauczyciel i naukowiec uczył nas, młodszych, odpowiedzialności za warsztat naukowy oraz krytycznej postawy wobec własnych dokonań. Jako członek PTF - rzetelności i skrupulatności we wszystkich podejmowanych przez towarzystwo przedsięwzięciach. Pozostanie dla nas wzorem niezwykłego hartu ducha, dzięki któremu do samego końca nie poddawał się chorobie. Mimo słabnącej kondycji zdrowotnej do samego końca aktywnie uczestniczył w pracach naszego oddziału, przede wszystkim w przedsięwzięciach przypominających o wkładzie polskim w światową naukę. W ostatnim czasie szczególną jego troską było nauczanie fizyki w szkołach. Był obecny i zabierał głos między innymi w tej sprawie jeszcze podczas ostatniego Walnego Zebrania TO PTF 21 stycznia 2015 r. Teraz pozostaje obecny w naszej pamięci. Wraz z Jego odejściem kończy się pewna epoka w historii toruńskiej fizyki i historii naszego oddziału. Cześć Jego pamięci!

2015-02-17
Na podstronie DOKUMENTY umieszczono protokół z Walnego Zebrania TO PTF.

2015-01-07
W środę 21 stycznia 2015 r. o godz. 11:00 w sali audytoryjnej COK w IF UMK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 21 stycznia 2015 r. o godz. 11:15.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Słowo wstępne p.o. Przewodniczącego TO PTF
3) Zgłaszanie kandydatów do Zarządu TO PTF
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej
5) Wybory:
- Przewodniczącego TO PTF,
- Zarządu TO PTF,
- Komisji Rewizyjnej TO PTF,
- Korespondenta TO PTF
6) Sprawy różne

2014-01-09
W środę 29 stycznia 2014 r. o godz. 12:00 w sali 27 IF UMK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 29 stycznia 2014 r. o godz. 12:15.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału w 2013 r.
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF
5) Dyskusja i głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej
7) Wybory:
- Przewodniczącego TO PTF,
- Zarządu TO PTF,
- Komisji Rewizyjnej TO PTF,
- Korespondenta TO PTF
8) Sprawy różne

2013-11-13
W miniony piątek odbyła się wycieczka do zakładu PESA Bydgoszcz S.A.. Mimo niesprzyjającej aury uczestnicy wrócili bardzo zadowoleni. Na terenie zakładu zobaczyli dwie kluczowe dla produkcji taboru szynowego hale: konstrukcji stalowych i montażową, jak również zostali zapoznani z historią i aktualnym profilem działalności firmy.
Zarząd TO PTF dziękuje Panu Michałowi Żurowskiemu, rzecznikowi prasowemu firmy, za życzliwe przyjęcie grupy oraz czas poświęcony na oprowadzenie po zakładzie i przekazanie wielu ciekawych informacji.

{2013-11-08}

2013-11-06
Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić do Torunia na seminarium z cyklu "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym". To już VI edycja seminarium, a tegorocznym terminem są dni 5-7 grudnia 2013 r. Aby odwiedzić stronę internetową, kliknij TUTAJ.

2013-10-18
Wczoraj w ramach obchodów Roku Jana Czochralskiego gościem Kolokwium Czwartkowego w IF UMK był dr Paweł E. Tomaszewski z INTiBS we Wrocławiu, który wygłosił referat pt. "Profesor Jan Czochralski odzyskany". Wykład poprzedziła recytacja wierszy autorstwa prof. Czochralskiego w wykonaniu uczennic Liceum Akademickiego w Toruniu.

{2013-10-18} {2013-10-18} {2013-10-18} {2013-10-18}

2013-10-08
TO PTF zaprasza pracowników, doktorantów i studentów studiów 2. stopnia prowadzonych na WFAiIS na wycieczkę do zakładu PESA Bydgoszcz S.A., wiodącego polskiego producenta nowoczesnego taboru szynowego. W programie przewidziane jest zwiedzanie hal konstrukcyjnych i zaplecza technologicznego. Wyjazd nastąpi w piątek 8 listopada 2013 r. pociągiem Regio odjeżdżającym ze stacji Toruń Miasto o godz. 8:22 (zbiórka na peronie o godz. 8:10); powrót po zakończeniu zwiedzania (trwającego ok. 2 h) we własnym zakresie (wybór połączeń jest spory - patrz ROZKŁAD ODJAZDÓW). Koszty podróży ponoszą uczestnicy (warto pamiętać o legitymacjach uprawniających do przejazdów ulgowych). Zapisy przyjmuje dr hab. Winicjusz Drozdowski (pokój 351, e-mail: wind[at]fizyka.umk.pl). Liczba miejsc ograniczona!

2013-07-30
Zarząd Główny PTF przyznał coroczne nagrody i wyróżnienia. Zachęcamy do zapoznania się z listą laureatów.

2013-05-27
Zapraszamy do odwiedzenia serwisu GNOMONIKA.pl, w którym znalazła się ciekawa relacja i galeria zdjęciowa związana z XIII Toruńskim Festiwalem Nauki i Sztuki.

2013-05-06
Zarząd Główny PTF zawiadamia, że XLII Zjazd Fizyków Polskich odbędzie się w Poznaniu w dniach 8-13 września br. w Centrum Wykładowo-Konferencyjnym Politechniki Poznańskiej. PTF ufunduje 10 stypendiów dla młodych członków (do 30 roku życia) uczestniczących w zjeździe. Stypendium pokryje koszty udziału, zakwaterowanie, wyżywienie i kieszonkowe. Zainteresowanych odsyłamy TUTAJ.

2013-05-06
Zarząd Główny PTF przypomina, że do 30 czerwca 2013 r. można przesyłać pocztą elektroniczną do Biura ZG PTF wnioski o coroczne nagrody statutowe. Szczegółowe informacje i regulaminy zamieszczono TUTAJ.

2013-03-07
TO PTF i Instytut Fizyki UMK zapraszają w czwartek 14 marca 2013 r. na trzecią edycję "Święta Liczby PI", którego program wygląda następująco:
12:30   Prof. dr hab. Andrzej Blikle "Posłysz głos procesu losowego" (sala audytoryjna COK)
13:30   Prof. dr. hab. Adam Makowski "O przenikaniu się czystej matematyki i fizyki na przykładzie liczby PI" (sala audytoryjna COK)
14:30   Spotkanie przy kawie, herbacie, pysznym cieście i pizzy oraz konkurs wyznaczania liczby PI metodami Buffona i Buffona-Laplace'a, a także rozwiązywanie pewnego paradoksu PI (atrium)
16:00   Bieg na dystansie PI (3.14 km) i 2*PI (6.28 km) (lasek na Bielanach; zapisy w SWFiS UMK od 15:30)

2013-02-12
Na podstronie DOKUMENTY umieszczono sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2012 oraz protokół z Walnego Zebrania TO PTF.

2013-01-29
W środę, 30 stycznia 2013 r., o godz. 11:00 w sali 25 IF UMK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 30 stycznia 2013 r., o godz. 11:15.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z bieżącej działalności oddziału
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF
5) Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
6) Sprawy różne

2013-01-15
Ze smutkiem przekazujemy wiadomość o śmierci Profesora Andrzeja Bielskiego, znakomitego naukowca, a jednocześnie osoby niezwykle zasłużonej dla popularyzacji fizyki i działalności TO PTF. Zachęcamy do lektury wspomnienia o Profesorze, które zamieszczono TUTAJ.

2012-12-04
Zapraszamy do Torunia na V Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym", które odbędzie się w dniach 6-8 grudnia 2012 r. Aby odwiedzić stronę internetową seminarium, kliknij TUTAJ.

2012-09-21
Program kolejnego cyklu "Spotkania z fizyką" jest już dostępny TUTAJ.

2012-06-19
Zarząd Główny PTF przypomina, że do 30 czerwca 2012 r. można przesyłać (pocztą zwykłą lub elektroniczną do Biura ZG PTF) wnioski o coroczne nagrody statutowe. W bieżącym roku dodano do nich nową nagrodę - za najlepszą pracę doktorską. Szczegółowe informacje i regulaminy zamieszczono TUTAJ.

2012-05-07
W czwartek 10 maja 2012 r. o godz. 12:30 w sali audytoryjnej COK w ramach Kolokwium Czwartkowego odbędzie się wykład pod patronatem TO PTF, na który serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Prelegentem będzie dr Janusz Kapusta, absolwent Akademii Sztuk Pięknych, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, wynalazca jedenastościennej bryły geometrycznej, tzw. k-dronu, o którym rozprawiają najwybitniejsi na świecie matematycy, a także filozofowie. Dr Kapusta jest światowej sławy rysownikiem, który myśli jak filozof, pracuje jak architekt, a rysuje jak Steinberg obciążony wiedzą Kołakowskiego. Wykład będzie zatytułowany "Przeoczony kształt - między nauką a sztuką".

2012-04-23
Prosimy nauczycieli o zainteresowanie uczniów w wieku 14-18 lat ciekawym konkursem międzynarodowym "Odyseusz". Szczegóły zamieszczono TUTAJ.

2012-04-02
Polecamy lekturę krótkiej FOTORELACJI z wycieczki do Narodowego Centrum Badań Jądrowych.

2012-03-26
Zapraszamy do obejrzenia sondy ulicznej na temat liczby PI, przeprowadzonej przez członków Koła Naukowego Studentów Fizyki UMK na potrzeby "Święta Liczby PI".

2012-03-12
TO PTF i Instytut Fizyki UMK organizują w czwartek 15 marca 2012 r. drugą edycję festynu naukowego o nazwie "Święto Liczby PI". Program przedstawia się następująco:
12:30   Prof. Jacek Tabor "Matematyka przetwarzania zdjęć" (sala audytoryjna COK)
13:00   Prof. Jacek Tabor "Entropia czyli na czym polega kompresja danych" (sala audytoryjna COK)
13:30   Mgr inż. Maciej Chmielarz "Wyznaczanie liczby PI za pomocą kropli deszczu" (sala audytoryjna COK)
14:00   Konkurs z nagrodami oraz spotkanie przy pizzy, "cieście PI", kawie i herbacie (atrium)
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

2012-03-12
TO PTF zaprasza pracowników, doktorantów i studentów WFAiIS na wycieczkę do NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH. W programie przewidziane jest zwiedzanie reaktora Maria i laboratoriów oraz wykład specjalistyczny. Wyjazd nastąpi we wtorek, 27 marca 2012 r., o godz. 7:30; powrót planowany jest na godz. 19:30. Przejazd do i z Warszawy jest bezpłatny, uczestnik ponosi jedynie koszt wejścia do NCBJ (10 PLN). Zapisy przyjmuje dr Krzysztof Przegiętka (pokój 266, ewentualnie tel. wewn. 3316, e-mail: przeciu[at]fizyka.umk.pl). Liczba miejsc ograniczona!

2012-03-05
Na podstronie DOKUMENTY umieszczono sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2011 oraz protokół z Walnego Zebrania TO PTF.

2012-02-09
Informujemy, że tak jak w roku ubiegłym wysokość składki członkowskiej w 2012 r. (połączona z prenumeratą Postępów Fizyki) wynosi odpowiednio:
- 120 PLN dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
- 80 PLN dla osób posiadających stopień naukowy doktora;
- 40 PLN dla emerytów oraz osób bez stopnia naukowego doktora.
Wpłaty należy dokonać do 31 marca 2012 r. Szczegółowe zasady płatności przedstawiono TUTAJ.

2012-01-20
W czwartek, 9 lutego 2012 r., o godz. 12:15 w sali 25 IF UMK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 9 lutego 2012 r. o godz. 12:30.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z działalności oddziału w 2011 r.
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej TO PTF
5) Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej
7) Wybory:
- Przewodniczącego TO PTF,
- Zarządu TO PTF,
- Komisji Rewizyjnej TO PTF,
- Korespondenta TO PTF
8) Sprawy różne

2012-01-02
Informujemy o drobnej zmianie w programie cyklu "Spotkania z fizyką". Wykład prof. Józefa Szudego odbędzie się tydzień wcześniej, tj. 2 marca 2012 r.

2011-11-09
Przekazujemy informację na temat wyborów uzupełniających Skarbnika PTF. Zobacz SZCZEGÓŁY.

2011-10-27
Sekretarz TO PTF dr Winicjusz Drozdowski wziął udział w VIII Toruńskim Forum Organizacji Pozarządowych, w trakcie którego przedstawił prezentację na temat działalności TO PTF.

2011-10-13
Po raz kolejny zapraszamy do Torunia na Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym". Odbędzie się ono w dniach 1-3 grudnia 2011 r. Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

2011-09-23
Program nowego cyklu "Spotkania z fizyką" jest już dostępny TUTAJ.

2011-06-15
Na podstronie DOKUMENTY umieszczono protokół z Zebrania TO PTF.

2011-05-30
W środę, 1 czerwca 2011 r., o godz. 13:00 w sali 30 IF UMK odbędzie się Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Celem zebrania jest wybór delegatów na XLI Zjazd Fizyków Polskich, który odbędzie się w dniach 4-9 września 2011 r. w Lublinie.

2011-05-09
Zarząd Główny PTF uprzejmie informuje, że wzorem lat ubiegłych PTF corocznie przyznaje ustanowione statutowo nagrody:
- Medal Mariana Smoluchowskiego (najwyższe odznaczenie PTF) za wybitne i twórcze osiągnięcia w dziedzinie fizyki;
- Nagrodę Naukową PTF im. Wojciecha Rubinowicza za wybitne i twórcze prace badawcze z zakresu fizyki;
- Nagrodę PTF im. Grzegorza Białkowskiego dla wyróżniających się nauczycieli fizyki (ze szkół wszelkich typów oprócz wyższych);
- Nagrodę PTF im. Arkadiusza Piekary (I, II i III stopnia) za wyróżniającą się pracę magisterską;
- Nagrodę PTF im. Krzysztofa Ernsta za popularyzację fizyki.
Wnioski należy przesyłać pocztą zwykłą lub elektroniczną do Biura ZG PTF do dnia 30 czerwca 2011 r. Odpowiednie regulaminy zamieszczono TUTAJ.

2011-05-04
W piątek 13 maja 2011 r. o godz. 16:15 w sali 26 prof. Grzegorz Wrochna z IPJ w Świerku wygłosi wykład pt. "Zagrożenia i perspektywy polskiej energetyki jądrowej". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

2011-04-20
Zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów WFAiIS na wycieczkę do Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie. W programie przewidziany jest wykład oraz zwiedzanie laboratoriów z podziałem na grupy tematyczne:
- technologie krzemowe, mikrosystemy i nanostruktury;
- projektowanie układów i systemów;
- fotonika;
- technologie półprzewodnikowe III-V, II-VI i IV-IV;
- zaawansowane metody charakteryzacji materiałów i struktur.
Wyjazd nastąpi w środę 25 maja 2011 r. Wycieczka jest bezpłatna (liczba miejsc ograniczona). Zapisy przyjmuje dr Winicjusz Drozdowski (wind[at]fizyka.umk.pl, pokój 351, tel. wewn. 3319) do 10 maja 2011 r. Późniejsze zapisy będą możliwe tylko w przypadku, gdy pozostaną wolne miejsca. W zgłoszeniu proszę podać preferowaną tematykę zwiedzania (wybraną z wymienionych powyżej).

2011-04-20
Informujemy, że zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTF z dnia 9 kwietnia 2011 r. wysokość składki członkowskiej w roku bieżącym wynosi odpowiednio:
- 120 PLN dla osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora;
- 80 PLN dla osób posiadających stopień naukowy doktora;
- 40 PLN dla emerytów oraz osób bez stopnia naukowego doktora.
Innowacją jest włączenie prenumeraty Postępów Fizyki do przywilejów członkowskich. Wpłaty należy dokonać do 30 maja 2011 r. Szczegółowe zasady płatności przedstawiono TUTAJ.

2011-03-18
"Święto Liczby PI" przebiegło zgodnie z planem. Wykłady były ciekawe, konkursy emocjonujące, a ciasto bardzo smaczne...

{2011-03-14} {2011-03-14} {2011-03-14}

2011-03-17
Zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz PTF. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

2011-03-17
Na podstronie DOKUMENTY umieszczono sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2010 oraz protokół z Walnego Zebrania TO PTF.

2011-03-08
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Instytut Fizyki oraz TO PTF zapraszają pracowników, doktorantów i studentów na "Święto Liczby PI". Odbędzie się ono w poniedziałek, 14 marca 2011 r., a na czas jego trwania przewidziano godziny dziekańskie. Program przedstawia się następuąco (uwaga! godziny p.m.!):
3:14 p.m.   Prof. dr hab. H. Męczyńska, "Co było pierwsze: okrąg czy liczba PI?" (sala 26)
3:30 p.m.   Dr Jacek Matulewski, "Obliczanie liczby PI" (sala 26)
4:15 p.m.   Konkurs z nagrodami "Wyznaczanie liczby PI" oraz spotkanie przy kawie i "cieście PI" (atrium)

2011-02-17
W środę, 23 lutego 2011 r., o godz. 10:15 w sali 25 IF UMK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 23 lutego 2011 r. o godz. 10:30.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z bieżącej działalności oddziału
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
4) Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań
5) Sprawy różne:
- plan pracy TO PTF w 2011 r.,
- propozycja zmian w statucie PTF,
- składki i prenumerata Postępów Fizyki w 2011 r.,
- inne zgłoszone podczas zebrania

2011-01-25
Przekazujemy prośbę Sekretarza Generalnego PTF o udział w dyskusji na temat proponowanych przez Zarząd Główny PTF zmian w statucie towarzystwa. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

2010-12-21
W Sesji Jubileuszowej z okazji 90 lat PTF wzięła udział delegacja z TO PTF i Instytutu Fizyki UMK w składzie: prof. Józef Szudy, dr hab. Maciej Wojtkowski, dr Józefina Turło i dr Winicjusz Drozdowski.

{2010-12-17} {2010-12-17}

2010-12-20
Zarząd Główny PTF prosi o wstrzymanie się z płaceniem składek członkowskich i opłat za prenumeratę Postępów Fizyki za rok 2011. Planowane jest włączenie prenumeraty Postępów Fizyki do składki członkowskiej, co wiązałoby się ze zmianą wysokości składki rocznej. Odpowiednie decyzje zostaną podjęte na posiedzeniu ZG PTF w ostatnich dniach lutego 2011 r.

2010-12-01
W piątek, 17 grudnia 2010 r., odbędzie się w Warszawie Sesja Jubileuszowa z okazji 90 lat PTF pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

2010-11-18
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wczorajszej wycieczki do Instytutu Wysokich Ciśnień PAN i firmy TopGaN w Warszawie. Minigalerię prezentujemy TUTAJ.

2010-11-16
Zapraszamy do Torunia na III Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym" w dniach 2-4 grudnia 2010 r. Aby odwiedzić stronę internetową seminarium, kliknij TUTAJ lub wybierz link w menu po lewej stronie.

2010-11-15
Osoby, które zapisały się na wycieczkę do firmy TopGaN w Warszawie, informujemy, że wyjazd nastąpi w środę 17 listopada 2010 r. o godzinie 6:00 (zbiórka przed Instytutem Fizyki), natomiast powrót jest planowany na godz. 17:00-18:00.

2010-10-18
TO PTF zaprasza pracowników, doktorantów i studentów WFAiIS na wycieczkę do firmy TopGaN w Warszawie, zajmującej się otrzymywaniem kryształów GaN oraz produkcją niebieskich diod laserowych. W programie przewidziany jest wykład i zwiedzanie laboratoriów. Wyjazd nastąpi w środę 17 listopada 2010 r. Wycieczka jest bezpłatna (liczba miejsc ograniczona). Zapisy przyjmuje dr Janusz Szatkowski (carbon[at]fizyka.umk.pl, pokój 369, tel. wewn. 3252).

2010-09-20
Program nowego cyklu "Spotkania z fizyką" jest już dostępny TUTAJ.

2010-09-06
Już teraz zapraszamy na kolejną edycję cyklu "Spotkania z fizyką". Program podamy wkrótce.

2010-05-11
TO PTF zaprasza pracowników, doktorantów i studentów WFAiIS na wycieczkę do ODDZIAŁU PGNiG w ODOLANOWIE, jedynego zakładu w Polsce zajmującego się produkcją ciekłego helu. Wyjazd nastąpi w środę, 26 maja 2010 r., o godz. 7:00; powrót planowany jest na godz. 18:00. Wycieczka jest bezpłatna (liczba miejsc ograniczona). Zapisy przyjmuje dr Winicjusz Drozdowski (wind[at]fizyka.umk.pl, pokój 351, tel. wewn. 3319).

2010-04-02
Zachęcamy Państwa do przekazywania 1% podatku na rzecz PTF. Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

2010-02-25
Podczas dzisiejszego Walnego Zebrania TO PTF wybrano nowy Zarząd Oddziału i Komisję Rewizyjną. Skład osobowy podany jest na podstronie ZARZĄD.

2010-02-11
W czwartek, 25 lutego 2010 r., o godz. 12:15 w sali 20 IF UMK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF. Ze względu na wagę podejmowanych spraw wszystkich członków oddziału prosimy o niezawodne przybycie.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Dyskusja programowa
3) Wybór Komisji Skrutacyjnej
4) Wybory:
- Przewodniczącego TO PTF,
- Zarządu TO PTF,
- Korespondenta TO PTF,
- Komisji Rewizyjnej
5) Wolne wnioski

2010-02-09
Podajemy LINK do listu otwartego do premiera Donalda Tuska w sprawie olimpiad przedmiotowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią i ewentualne wyrażenie poparcia.

2010-02-08
Na podstronie DOKUMENTY umieszczono sprawozdanie z działalności TO PTF w roku 2009.

2010-01-18
Informujemy o zmianie sposobu opłacania składek członkowskich PTF w 2010 r. Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Delegatów w Krakowie składki mają być wpłacane bezpośrednio na konto Zarządu Głównego PTF w banku PKO BP: 19 10201097 00007802 00013128. Wysokość składki wynosi odpowiednio:
- profesorowie i docenci: 82 PLN;
- studenci i młodzi pracownicy (do 3 lat stażu pracy): 24 PLN;
- pozostali członkowie: 48 PLN;
przy czym zwolnieni z obowiązku opłaty są emeryci i renciści. Wpłaty należy dokonać do 31 marca 2010 r. Członkowie, którzy chcą skorzystać z promocyjnej prenumeraty Postępów Fizyki, powinni natomiast opłacić składkę do 31 stycznia 2010 r. Zaległe składki należy regulować w ten sam sposób, z odpowiednią adnotacją, którego roku wpłata dotyczy.

2010-01-12
Informujemy, że w czwartek, 28 stycznia 2010 r., o godz. 16:00 w Gabinecie Dyrekcji IF UMK będzie kontynuowane Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Przewidywany porządek zebrania (numeracja uwzględnia zebranie, które odbyło się 17 grudnia 2009 r. i zawiera punkty, które pozostały do realizacji):
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5) Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej
7) Wybory:
- Przewodniczącego TO PTF,
- Zarządu TO PTF,
- Korespondenta TO PTF,
- Komisji Rewizyjnej
8) Wolne wnioski

2009-12-18
Wczoraj odbyło się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF. Z powodu dużej liczby poruszonych spraw będzie ono kontynuowane w czwartek, 28 stycznia 2010 r., godz. 16:00.

2009-12-17
Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem jutrzejszy wykład "Na tropie czarnych dziur i galaktyk" zostanie wygłoszony dwukrotnie: o godz. 14:15 i 16:00. Serdecznie zapraszamy!

2009-12-17
Przypominamy, że dzisiaj (17 grudnia 2009 r.) w Gabinecie Dyrekcji IF UMK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Zebranie rozpocznie się o godz. 14:30 w pierwszym terminie lub o godz. 14:45 w drugim terminie (zwracamy uwagę na półgodzinne przesunięcie w stosunku do poprzedniego ogłoszenia).

2009-12-08
Zakończyło się II Ogólnopolskie Seminarium "KOMPUTER W SZKOLNYM LABORATORIUM PRZYRODNICZYM". Udział wzięło 70 osób z całej Polski, w tym dyrektorzy szkół, nauczyciele, doradcy metodyczni i studenci. Przez 5 dni uczestniczyli oni w wykładach, seminariach formalnych i nieformalnych, pokazach doświadczeń oraz ośmiu warsztatach specjalistycznych (Coach, Texas Instruments, Pasco, PED, elektromagnetyzm, multimedia, National Instruments, inne standardy). Spośród wykładów bez wątpienia najciekawsze wygłosili dr L. Rogers z Leicester University, twórca technologii komputerowych w szkole w Anglii, oraz prof. A. Maziewski z Uniwersytetu w Białymstoku na temat eksperymentów on-line. Warto wspomnieć też dwa pasjonujące wykłady z pogranicza pedagogiki i multimediów autorstwa prof. B. Siemienieckiego z Wydziału Pedagogiki UMK i prof. M. Kozielskiej ze Studium Pedagogicznego Politechniki Poznańskiej. Na zakończenie interesującą przygodę z astronomią zaproponował dr hab. M. Mikołajewski z Centrum Astronomii UMK.

2009-12-02
W czwartek, 17 grudnia 2009 r., o godz. 14:00 w Gabinecie Dyrekcji IF UMK odbędzie się Walne Zebranie Toruńskiego Oddziału PTF, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. W przypadku braku quorum zebranie odbędzie się w drugim terminie, tzn. 17 grudnia 2009 r. o godz. 14:15.
Przewidywany porządek zebrania:
1) Wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania
2) Sprawozdanie Przewodniczącego TO PTF z bieżącej działalności oddziału
3) Sprawozdanie Skarbnika TO PTF
4) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
5) Udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej
7) Wybory:
- Przewodniczącego TO PTF,
- Zarządu TO PTF,
- Korespondenta TO PTF,
- Komisji Rewizyjnej

2009-11-20
Tygodnik Teraz Toruń opublikował artykuł na temat cyklu pokazów "Kopernik w krótkiej koszulce", którego skan zamieszczamy TUTAJ.

2009-11-19
Informujemy, że w związku z dużym zainteresowaniem wykład dla gimnazjalistów "Słońce - Gwiazda czy Kopciuszek?" w piątek 20 listopada 2009 r. zostanie wygłoszony dwukrotnie: o godz. 14:15 i 16:00. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (grupom zorganizowanym przypominamy o konieczności wcześniejszej rezerwacji)!

2009-11-14
Wczoraj odbyły się cztery seanse drugiego wykładu z cyklu "Spotkania z fizyką". Zapraszamy do obejrzenia krótkiej FOTORELACJI.

2009-11-09
Członków TO PTF, którzy jeszcze nie opłacili składek za rok 2009, uprzejmie prosimy o uregulowanie zaległości. Przypominamy, że wysokości składki są następujące:
- profesorowie i docenci: 82 PLN;
- studenci i młodzi pracownicy (do 3 lat stażu pracy): 24 PLN;
- pozostali członkowie: 48 PLN;
przy czym zwolnieni z obowiązku opłaty są emeryci i renciści. Składkę można przelać na konto bankowe TO PTF: 08 10901506 00000000 50020218. Osobom, które już zapłaciły, dziękujemy!

2009-11-06
Zapraszamy do Torunia na II Ogólnopolskie Seminarium "Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym" w dniach 2-6 grudnia 2009 r. Aby odwiedzić stronę internetową seminarium, kliknij TUTAJ lub wybierz link w menu po lewej stronie. Informacji udzielają też dr Krzysztof Rochowicz i mgr Andrzej Karbowski pod nr tel. 566113291.

2009-11-06
Trwają pokazy z cyklu "Spotkania z fizyką" oraz "Kopernik w krótkiej koszulce". Program znajdziesz na odpowiednich podstronach naszego serwisu. TUTAJ możesz obejrzeć fotorelację z jednego z wykładów.